voko_popis

Vítejte na stránkách VOKA

start
VOKO v jeho současné bikové podobě volně navazuje na tradici silničního VOKA, jenž se jezdilo v 80. letech na okruhu mezi Velkými Přílepy, Zdeněk Čekal Úněticemi a Černým Volem. VOKO je cyklistickou soutěží o umístění v historické tabulce, jejímž posláním je dát příležitost vyzkoušet tělo a jím poháněný stroj. Trať VOKA měří 21 km s převýšením 475 m a je určena milovníkům sportu a cyklistiky všech věkových kategorií a výkonnostní úrovně. Jezdíme každý měsíc v sobotu nejblíže 21. v 15:00 z náměstí v Roztokách. Těšíme se na Vás na startu. Upozornění: Trasa vede částečně po veřejných komunikacích a za plného provozu. Během měřené jízdy mají všichni účastníci povinnost respektovat kromě pravidel silničního provozu i rizika spojená s těžko odhadnutelným chování chodců, bruslařů, venčených psů a hlavně dětí a chovat se tak, aby sobě ani svému okolí nezpůsobili jakoukoliv újmu.
Následující VOKO se jede
jako noční vyjížďka
(světla s sebou)

28.11.2012, 18:30

Roztoky, Tyršovo nám.
© David Pátý