voko_popis

ZÁKON O VOLSKÉM VOKU

byl oktrojován 1. ledna 1989 perestrojkovou občanskou iniciativou zakladatele.

PASTOREK PRVNÍ - REGULATIVNÍ - 21 ZUBŮ

 1. Volské VOKO je neseriózní cyklistickou soutěží o umístění v historické tabulce.
 2. Soutěž je službou, kterou veřejnosti nabízí klub VOKO.
 3. Posláním soutěže je dát příležitost vyzkoušet tělo a jím poháněný stroj, bez ohledu na dříve definované kategorie a disciplíny.
 4. Volské a každé jiné VOKO měří 21 km.
 5. Okruh Volského VOKA leží na asfaltu mezi Velkými Přílepy, Úněticemi a Černým Volem, kousek od Prahy.
 6. 21 km představuje dva okruhy.
 7. Místo startu je volitelné, pokud nejde o tradiční hromadný závod.
 8. Účast v soutěži je neomezená.
 9. Historická tabulka nerozlišuje výsledky jednotlivců, skupin a vícemístných strojů.
 10. Jízda za motorovými vodiči a pomocné motory jsou nepřípustné.
 11. Akumulátory lidské energie jsou na startu povoleny jen ve vybitém stavu.
 12. Tradiční závod se jezdí vždy v sobotu nejbližší jedenadvacátému v měsíci ve 14 hodin z Černého Vola hromadně.
 13. Zakázkovou jízdu je možno absolvovat kdykoliv.
 14. Zakázkovou jízdu je možno objednat nejméně 21 hodin předem u strážce tabulky nebo u některého z časoměřičů.
 15. Odmítne-li i strážce tabulky zajistit zakázkové změření času, má zájemce nárok na bezplatnou účast v tradičním závodě.
 16. Startovné Volského VOKA činí jednou provždy 21 Kčs.
 17. V tradičním závodě ani v zakázkové jízdě nejsou vypsány pravidelné ceny.
 18. Nové vydání historické tabulky obdrží účastníci dvě hodiny po startu v Roztokách, nejpozději však do tří dnů.
 19. Nesplnění zubu 18 pořadatelem zaručuje opravnou jízdu zdarma.
 20. Nikdo nemá nárok na nová vydání tabulky, aniž absolvoval novou jízdu.
 21. Volské VOKO probíhá za podmínek vyhlášky č.100 a účastníci jedou na vlastní zodpovědnost.

PASTOREK DRUHÝ - ORGANIZAČNÍ - 17 ZUBŮ

 1. Organizátorem, provozovatelem a garantem Volského VOKA je rada klubu VOKO, uváděná též jako žloutek nebo spřežení volů.
 2. Strážcem historické tabulky je první člen rady - první vůl spřežení.
 3. Strážce tabulky přijímá objednávky zakázkových jízd a vede evidenci účastníků.
 4. Časoměřiči oprávněnými zadávat výsledky do tabulky jsou všichni členové rady.
 5. Časoměřič může zadat výsledek i bez předchozí dohody se strážcem.
 6. Nikdo nemůže zadat svůj vlastní výsledek.
 7. Počítačem, provádějícím seřazení nové tabulky, může být člen rady nebo jeho stroj.
 8. Nová tabulka je platná od chvíle, kdy strážce obdrží její kopii.
 9. Ze startovného náleží 10 Kčs časoměřiči, 10 Kčs počítači a 1 Kčs doručovateli, ať už je jím kdokoliv.
 10. Daňové přiznání je osobní záležitostí časoměřičů a počítačů, a rada rada klubu za ně nepřebírá odpovědnost.
 11. Výsledky z náhradních a paralelních okruhů jsou do tabulky zařaditelné jen tehdy, byl-li pro tyto okruhy vytvořen empirický koeficient.
 12. Empirický koeficient předpokládá dostatečný počet dvojúčastí a může být zamítnut většinou hlasů rady.
 13. Výsledky z náhradních a paralelních okruhů nelze použít, pokud by ovlivnily pořadí na prvních 21 místech.
 14. Výsledky z náhradních a paralelních okruhů mohou být zařazeny jen cestou strážce tabulky, a to nejdřív 21 dnů po oznámení.
 15. Trikot Černého Vola má ochranou lhůtu 21 dnů, v níž nemusí být předán novému držiteli.
 16. Nevrátí-li se černý trikot v ochranné lhůtě do rukou rady, je jeho držitel vyškrtnut z historické tabulky.
 17. Tabulka ze dne 31.12. každého roku je základem celoročního hodnocení.

PASTOREK TŘETÍ - HISTORICKÝ - 12 ZUBŮ

 1. Volské VOKO vzniklo v hlavě zakladatele dne 21.srpna 1982 ve 21 hodin, na nejvyšším kopci nad Černým Volem, tváří v tvář zapadajícímu slunci.
 2. Původní trať byla vedena jako jediný okruh přes Roztoky, Sedlec, Suchdol, Černý Vůl a Velké Přílepy.
 3. Poprvé se Volské VOKO jelo jako jednorázový závod v září r.1982 a bylo oslavou mezinárodního významu kola a archeologických nálezů uvnitř trati.
 4. V letech 1983-1985 se Volské VOKO jezdilo jednou za lunární cyklus od závor v Roztokách.
 5. V roce 1983 vznikl první paralelní okruh ve Švédsku.
 6. R. 1985 byla trať přenesena na okruh definovaný v past.1. zub.5. a ustáleno startovné 21 Kčs.
 7. R. 1986 byla zahájena soutěž o černý trikot.
 8. R. 1986 se Volské VOKO nakazilo duralózou.
 9. R. 1987 se časovka Volského VOKA poprvé započítávala do seriálu SAC.
 10. R. 1987 byla na Volském VOKU zavedena výpočetní technika.
 11. R. 1988 bylo Volské VOKO z léčebných důvodů definováno jako neseriózní cyklistická soutěž.
 12. 1. ledna 1989 vstoupil v platnost ZÁKON O VOLSKÉM VOKU.
Následující VOKO se jede
jako noční vyjížďka
(světla s sebou)

28.11.2012, 18:30

Roztoky, Tyršovo nám.
© David Pátý